تهران، اندیشه فاز یک، خیابان هشتم غربی پاساژ ماهان، پلاک 134، دندانسازی ماندگار

لثه نرم (فلکسیبل، پارسیل)

دندان‌های مصنوعی‌ای که می‌توان آنها را از دهان خارج کرد و سپس در جای خود گذاشت، پروتزهای دندانی متحرک نامیده می‌شوند. پروتزهای کامل محرک جایگزین تمام دندان‌های طبیعی ازدست‌رفته … دندان‌های مصنوعی‌ای که می‌توان آنها را از دهان خارج کرد و سپس در جای خود گذاشت، پروتزهای دندانی متحرک نامیده می‌شوند. پروتزهای کامل محرک جایگزین تمام دندان‌های طبیعی ازدست‌رفته می‌شوند… . پروتزهای پارسیل متحرک فقط جای تعدادی از دندان‌های طبیعی قرار می‌گیرند.

لثه نرم یا پروتز فلکسیبل چه نقشی در پروتزهای دندانی متحرک دارد؟

لثه نرم در زیر لثه سخت به صورت یک آستر با ضخامت کم چند میلی متری ساخته میشود به عنوان بهبودساز بافتی به کار می رود که به طور موقت به مدت یک تا ۲ ماه با تغییرات مکرر توسط دندانپزشک جهت بهبود بستر پروتز به کار می رود. ماده سافت لاینر با ترکیب و خواص خاص، تورم ها پرخونی های زیر پروتز را از بین می برد. افراد خاصی که در آن ها بستر پروتز نمی تواند لثه سخت را بپذیرد، میتوان دندان فلکسی و لثه نرم استفاده کرد. نقش لثه نرم به صورت یک آستر با ضخامت ۱ تا ۲ میلی‌متر در زیر پروتزهای با ماده سخت، بسیار متفاوت است. لثه نرم به عنوان بهبودساز بافتی، به‌طور موقت به‌مدت ۱ یا ۲ ماه با تعویض‌های مکرر برای بهبوددادن بستر پروتز به‌کار می‌رود. این مواد با ترکیب و خواص خاص، تورم‌ها و پرخونی‌های زیر پروتزها را از بین می‌برد و بستر پروتز را برای قالب‌گیری جدید آماده می‌کند. لثه نرم در زیر لثه سخت به صورت یک آستر با ضخامت یک‌ونیم تا دو میلی‌متر از ترکیب‌های مخلتفی ساخته می‌شود و در افراد خاص که بستر پروتز نمی‌تواند لثه سخت را بپذیرد، استفاده می‌شود. نگهداری و مراقبت از آن به صرف وقت بیشتری نیاز دارد. این لثه در موارد خاص، به تشخیص دندان‌پزشک، تجویز‌ می‌شود و حتی‌المقدور سعی می‌شود در موارد عادی کمتر استفاده شود. در مورد لثه‌های قابل‌انعطاف به‌خصوص در پروتزهای پارسیل متحرک که به‌طور مطلق بدون پشتوانه لثه سخت به کار برده می‌شوند، در مدت بسیار کوتاهی به عنوان یک پروتز موقت برای حفظ ظاهر –نه برای کمک به غذا خوردن- می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. هدف اولیه از جایگزین کردن دندان‌های از‌دست‌رفته، حفظ نسوج و دندان‌های باقی‌مانده است ولی این نوع پروتز با لثه قابل انعطاف، نمی‌تواند این هدف را تامین کند. فرد در ابتدا از آن بسیار راضی و راحت است اما در درازمدت تخریب نسوج باقی‌مانده را به دنبال خواهدداشت. همان‌طور که گفته شد، سختی و مقاوم بودن در مقابل نیروهای وارده باید به عنوان یک اصل برای پروتزها در نظر گرفته‌شود.
در کلینیک دندانسازی ماندگار تمامی خدمات در جهت پروتزهای متحرک و ثابت و پروتز فلکسیبل صورت می پذیرد.